Kontakta oss

Intresserad?

Vi berättar gärna mer om esgResilience tjänsten.

Skicka ett meddelande så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Genom att skicka en förfrågan ger du ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter.

Du kan bekanta dig med användarvillkoren för esgResilience-tjänsten här.

ESG står för Environment, Social och Governance, och syftar på miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och god förvaltning. Ansvarsfulla företag verkar på det mest hållbara sättet möjligt, med beaktande av ESG-aspekter, dvs. deras påverkan på miljön och samhället. Inom affärsvärlden är motståndskraft förmågan att hantera förändringar och omvandla utmaningar och externa kriser till möjligheter som stärker hållbar konkurrenskraft.

EU:s taxonomi är EU:s system för klassificering av hållbar finans, som syftar till att lista hållbara ekonomiska aktiviteter ur ett miljöperspektiv, för att styra finansiering mot gröna investeringar och leda företag mot mer hållbara metoder. Förordningen ger enhetliga riktlinjer och definitioner för vad hållbarhet innebär inom olika sektorer. Taxonomin bidrar till EU:s miljömål och den gröna omställningen genom att kanalisera finansiering mot hållbara projekt.

Den tid som behövs för att fylla i undersökningen varierar beroende på företagets storlek och omfattningen av ekonomisk verksamhet. Vi rekommenderar att du avsätter cirka 1-2 timmar för att fylla i undersökningen.

Det bästa sättet att förbereda sig för undersökningen är att öppna ditt företags senaste reviderade årsredovisning tillsammans med den. För utsläppsberäkningen behövs information om bränsle- och elförbrukning för det senaste räkenskapsåret från din energileverantörs fakturering och/eller avtalsinformation.

Efter att ha slutfört undersökningen kommer du att få en sammanfattning av din klimatriskprofil för att hjälpa dig bedöma hållbarheten i ditt företag. Du kan jämföra resultat mot branschmål, sätta mål för hållbar affärsutveckling och kommunicera ditt företags klimatmål till nyckelintressenter. Hållbar affärsutveckling kommer att säkerställa tillgång till finansiering i framtiden och möjliggöra nyttjandet av gröna tillväxtmöjligheter.

Svar kan uppdateras och ändras vid behov. Det finns ingen tidsbegränsning för att besvara undersökningen.

Vi beräknar dina utsläpp enligt GHG-protokollet, uppdelat i utsläppskategorier för omfång 1, 2 och 3. Utsläpp för omfång 1 och 2 beräknas med hjälp av produkt- och platspecifika utsläppsfaktorer. Utsläpp för omfång 3 uppskattas med hjälp av högnivåutsläppsfaktorer.

Vår undersökning fungerar i alla webbläsare, mobila enheter och surfplattor.

De insamlade klimatriskdata kommer att användas för att beräkna utsläppen från små och medelstora företag och för att bedöma hållbarheten i dina affärsverksamheter enligt EU:s taxonomi. Vårt mål är att stödja små och medelstora företag och finansiella aktörer att förbereda sig för finansiella risker med klimatförändringar. Den data vi samlar in hjälper finanssektorn att bedöma klimatriskerna för sina egna låne- och investeringsportföljer. Alla rättigheter till denna undersökning och dess innehåll ägs av esgResilience Oy.

0
  0
  Din varukorg.
  Your cart is emptyReturn to Shop

  Miten saat kestävyydestä kilpailuetua?

  Lue hyvät vinkit oppaastamme

  Tilaa tästä