esgResilience hjälper

 • Kartlägga företagets och bostadsaktiebolag utsläpp, taxonomi hållbarhet och andra ESG-faktorer enkelt och kostnadseffektivt
 • Säkerställa tillgång till finansiering för investeringar och utveckling av verksamheten
 • Undersöka om framtida investeringar lämpar sig för grön finansiering
 • Kommunicera företagets hållbarhets- och klimatåtgärder till kunder och andra viktiga intressenter
 • Utnyttja de tillväxtmöjligheter som den gröna omställningen erbjuder

Användarupplevelser

Hur fungerar tjänsten?

Välj det esgResilience-rapporteringspaket som passar ditt företag / bostadsrättsförening från vår onlinebutik. När du har gjort din beställning får du inloggningsuppgifter via e-post och kan logga in på tjänsten.

Du räknas med i tjänsten dina utsläpp, kontrollera din verksamhets taxonomiska hållbarhet, kartlägg din klimatriskprofil och andra ESG-faktorer snabbt och enkelt. Frågeformulären för de olika sektorerna har utformats så att de ska vara så begripliga och lätta att besvara som möjligt.

I den rapport som skapas av kartläggningsverktyget esgResilience kan du jämföra klimatriskerna i din verksamhet med bransch- och landspecifika klimatmål.

Varför esgResilience?

Med företagets resiliens menar vi förmågan att hantera förändringar och vända utmaningar och externa kriser till möjligheter som stärker företagets konkurrenskraft. Klimatförändringen leder till disruptionen av många branscher. Att identifiera och förbereda sig för denna och andra externa risker, eller stärka företagets resiliens, lägger grunden för en hållbar affärsutveckling.

Företagens och investeringarnas klimatpåverkan kommer i allt högre grad att påverka företagets kapitalkostnader och tillgång till finansiering. Strängare regleringskrav innebär att banker och finansinstitut måste förstå hållbarhetseffekterna av kundernas verksamhet. Utvecklingsfinansiering och företagsstöd riktas också i allt större utsträckning till företag som stöder den gröna övergången begränsar sin klimatpåverkan.

esgResilience ger en omfattande klimatriskprofil. Vi kombinerar företagets utsläpp, beräkning av EU-taxonomi, ESG-kartläggning och sektoriella klimatmål i en enda analys. Den klimatriskprofil och ESG-analys som verktyget tar fram gör att ni kan kommunicera er verksamhets klimatpåverkan och hållbarhet till finansiärer och andra viktiga intressenter.

ESG omfattar miljöansvar, socialt ansvar och god bolagsstyrning. Tjänsten omfattar i synnerhet företagets klimatriskprofil, men även kartläggning av andra viktiga ESG-faktorer. Ytterligare funktioner kommer att läggas till i takt med att finanssektorns krav blir tydligare. Verktyget esgResilience omfattar EU:s klassificeringssystem för hållbar finansiering, alltså EU:s taxonomi, som strävar efter att styra finansiering mot hållbara investeringsmål. Taxonomin definierar vilka ekonomiska aktiviteter är hållbara från klimatsynpunkt.

Små och medelstora företag, kartlägg er riskprofil

Handla idag och beställ din ESG-rapport!

0
  0
  Din varukorg.
  Your cart is emptyReturn to Shop