Fördelar med tjänsten för banker

  • Klimatriskkartläggning av lån och investeringar i linje med rapporteringskrav
  • Effektiv och standardiserad datainsamling om små och medelstora företags utsläpp och EU-taxonomi nyckeltal
  • Skalbar service för kartläggning av data för även stora kundgrupper
  • Analytiken stöder gröna finansieringsalternativ samt rådgivningstjänster

Hur fungerar tjänsten?

Banken kan be SME-företaget att rapportera sina data till esgResilience. Banken tar emot företagsutsläpp och EU-taxonomidata via API-gränssnittet eller som en färdig portföljrapport, beroende på syftet.

Banken kan också få en företagsspecifik klimatriskrapport som stöd för grön finansiering och rådgivning. Utrullningen är skräddarsydd för projektet och vi stöder ESG-, försäljnings- och riskhanteringsteamen utifrån deras behov.

esgResiliens och banker

I Europeiska unionen står små och medelstora företag för en betydande del av näringslivets ekonomiska mervärde och klimatpåverkan. Trots detta saknar små och medelstora företag incitament för att förstå sina klimatrisker. Vi vill vara en del av lösningen genom att förse små och medelstora företag och deras finansiärer med tillförlitlig kartläggning av klimatrisker. Att engagera de små och medelstora företagen är avgörande för att uppnå den gröna övergången och begränsa klimatförändringen.

esgResilience syftar till att förbättra klimatdebatten mellan små och medelstora företag och banker genom att tillhandahålla tillförlitliga klimatriskdata om små och medelstora företag. Den information som tillhandahålls av tjänsten esgResilience är förenlig med EU:s taxonomilagstiftning och GHG-protokollet. Vår tjänst möjliggör rapportering i enlighet med kraven i CRR P3 ITS, artikel 8, SFDR och ESRS. Den analys och information vi producerar tillgodoser behoven hos finansiärer av små och medelstora företag, inklusive banker, leasingföretag, crowdfunding-tjänster och riskkapitalbolag.

Engagera dig med dina kunder inom ESG!

Agera redan idag och be om en demo av esgResilience!

0
    0
    Din varukorg.
    Your cart is emptyReturn to Shop