Palvelun hyödyt pankeille

  • Lainojen ja sijoitusten ilmastoriskikartoitus raportointivaatimusten mukaisesti 
  • Tehokas ja yhdenmukainen tiedonkeruu PK-yritysten päästöistä ja EU-taksonomiasta
  • Skaalautuva palvelu laajankin asiakasjoukon tietojen kartoittamiseen
  • Analytiikkaa vihreän rahoituksen ja neuvonannon tueksi

Miten palvelu toimii?

Pankki voi pyytää PK-yritystä raportoimaan tietonsa esgResilience palveluun. Pankki saa yritysten päästö- ja EU taksonomiatiedot API-liittymän kautta tai valmiina portfolioraporttina käyttötarkoituksesta riippuen.

Pankkitoimija saa halutessaan myös yrityskohtaisen ilmastoriskiraportin vihreän rahoituksen ja neuvonnan tueksi. Käyttöönotto räätälöidään hankekohtaisesti ja tuemme ESG-, myynti- ja riskienhallintatiimejä tarpeiden mukaisesti.

esgResilience ja pankit

Euroopan unionissa PK-yhtiöt tuottavat huomattavan osan taloudellisesta lisäarvosta ja yrityssektorin ilmastovaikutuksista. Tästä huolimatta PK-yhtiöiltä puuttuu kannustimet ymmärtää ilmastoriskejään. Pyrimme olemaan osana ratkaisua tarjoamalla PK-yhtiöille ja PK-yhtiöiden rahoittajille luotettava ilmastoriskikartoitus. PK-yritysten ilmastovaikutuksiin vaikuttaminen on vihreän siirtymän saavuttamisen ja ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta elintärkeää.

esgResiliencen tavoitteena on tehostaa ilmastokeskustelua PK-yhtiöiden ja pankkien välillä tuottamalla luotettavaa ilmastoriskidataa PK-yhtiöistä. esgResilience-palvelun avulla tuotettava informaatio on yhdenmukaista EU taksonomiasäädösten ja GHG protokollan kanssa. Palvelumme mahdollistaa raportoinnin CRR P3 ITS, Article 8, SFDR ja ESRS vaatimusten mukaisesti. Tuottamamme analytiikka ja informaatio palvelee PK-yhtiöiden rahoittajia, mukaan lukien pankit, leasing-yhtiöt, joukkorahoituspalvelut ja pääomasijoittajat.

Vahvista asiakassuhdettasi ESG teemojen avulla!

Toimi jo tänään ja pyydä esittely esgResilience-palvelusta!

0
    0
    ostoskorisi.
    Your cart is emptyReturn to Shop