Tietosuojaseloste

Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri, evästerekisteri

Rekisterinpitäjä
Honkaniemi Capital Oy, 3098603-4
Hiiralantie 15, 02160 Espoo

Rekisteriin liittyvät yhteydenotot:
Marja Honkaniemi
marja@honkacapital.com

Käsittelyn tarkoitus
Asiakasrekisterin sekä evästerekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yhteistyössä asiakkaiden kanssa palvelun kehittäminen, tiedon kerääminen palvelun myyntiä ja markkinointia varten, liiketoiminnan kehittämiseksi ja kasvattamiseksi. Tietoja kerätään myös, jotta voidaan saada arvokasta dataa pk-yritysten päästöjen ja ilmastoriskien arviointiin.

Käsittelyn oikeusperuste
Asiakasrekisterin osalta oikeusperusteena käytetään suostumusta. Lähettäessään yhteydenottopyynnön asiakas suostuu tietojensa käsittelyyn. Ottaessaan palvelun käyttöön käyttäjä hyväksyy palvelunkäyttöehdot, joka voidaan tässä tilanteessa tulkita myös sopimukseksi.

Hyväksyessään evästeet käyttäjä suostuu myös tältä osin henkilötietojensa käsittelyyn.

Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan ottaessa yhteyttä palvelun käyttöönottamiseksi, hänestä tallentuu nimi (etunimi, sukunimi) ja sähköpostiosoite. Tietoihin tallentuu myös puhelinnumero, mikäli asiakas sen itse antaa. Käyttäjätunnuksia varten asiakkaasta tallennetaan edellä mainittujen tietojen lisäksi tiedot asiakkaan yrityksestä (kuten yrityksen nimi). Asiakkaasta voi tallentua hänen tittelinsä, mikäli asiakas antaa sen tiedoksi.

Nettisivuilla käytetyistä evästeistä käyttäjästä voi tallentua mahdollisesti ip-osoite. Rekisterinpitäjä ei säännöllisesti seuraa evästeiden dataa ip-osoitteiden osalta.

Tietolähteet
Asiakasrekisterin henkilötiedot saadaan asiakkaalta itseltään, kun hän lähettää yhteydenottopyynnön. Yrityksen tietoja voidaan kerätä julkisesta rekisteristä.

Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille
Asiakkaan tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmannelle osapuolelle. Mikäli asiakkuus johtaa laskutukseen, tulemme toimittamaan asiakkaan tietoja ulkoistetulle kirjanpidolle laskutusta varten. Evästeiden osalta tietoja ei luovuteta eteenpäin.

Tietojen siirtäminen EU- tai ETA-alueiden ulkopuolelle
Asiakkaiden tai evästeiden tietoja ei siirretä tai arkistoida EU- tai ETA-alueiden ulkopuolelle.

Tietojen säilytys
Asiakkaiden ja evästeiden tietoja säilytetään niin kauan, kuin niiden käyttö vastaa tarkoitusta. Mikäli asiakkuus päättyy tai asiakas itse pyytää tietojensa poistoa, poistetaan tiedot viipymättä.

Suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjä takaa turvanneensa rekisterien henkilötiedot asianmukaisella tavalla teknisesti. Henkilötietojen käsittelyyn on rajatut käyttöoikeudet ja niiden käsitteleminen edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan käyttöä.

Rekisteröityjen oikeudet
Rekisteröidyllä henkilöllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus
• saada omat tietonsa nähtäville
• pyytää tietojensa poistoa
• rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä
• pyytää tietojensa siirtoa toiselle rekisterinpitäjälle
• saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä

Mikäli rekisteröity haluaa käyttää oikeuksiaan, hän voi olla yhteydessä rekisterinpitäjään.
Yhteydenoton voi jättää sähköpostitse osoitteeseen marja@honkacapital.com.

Tämä tietosuojaseloste on katselmoitu ja päivitetty 10.3.2023.

0
    0
    ostoskorisi.
    Your cart is emptyReturn to Shop