Integritetspolicy

Registrets namn
Kundregister, cookie-register

Controller
Honkaniemi Capital Oy, 3098603-4
Hiiralantie 15, 02160 Esbo, Finland

Kontakter som rör registret:
Marja Honkaniemi
marja@honkacapital.com

Syftet med behandlingen
Syftet med behandlingen av personuppgifter i kundregistret och cookieregistret är att utveckla tjänsten i samarbete med kunderna, samla in information för försäljning och marknadsföring av tjänsten samt utveckla och utvidga verksamheten. Uppgifter samlas också in för att ge värdefulla data för att bedöma små och medelstora företags utsläpp och klimatrisker.

Rättslig grund för behandlingen
För kundregistret är den rättsliga grunden samtycke. Genom att skicka in en begäran om kontakt ger kunden sitt samtycke till att hans/hennes uppgifter behandlas. Genom att använda tjänsten godkänner användaren användningsvillkoren, som i denna situation också kan tolkas som ett avtal.

Genom att acceptera cookies samtycker användaren också till att hans/hennes personuppgifter behandlas i detta avseende.

Registrets datainnehåll
När kunden kontaktar oss för att aktivera tjänsten registreras kundens namn (förnamn, efternamn) och e-postadress. Informationen omfattar även ett telefonnummer, om kunden anger det. För användar-ID:n lagras förutom den information som nämns ovan även information om kundens företag (t.ex. företagsnamn). Kundens titel kan registreras om kunden lämnar denna information.

De cookies som används på webbplatsen kan eventuellt registrera användarens IP-adress. Den personuppgiftsansvarige övervakar inte regelbundet cookie-data för IP-adresser.

Uppgiftskällor
Personuppgifterna i kundregistret erhålls från kunden själv när denne skickar en begäran om kontakt. Information om företaget kan hämtas från ett offentligt register.

Utlämnande av uppgifter till tredje part
Kunduppgifter lämnas i regel inte ut till tredje part. Om förhållandet leder till fakturering kommer vi att lämna kundens uppgifter till den utlagda bokföringsavdelningen för fakturering. När det gäller cookies skickas ingen information vidare.

Överföring av uppgifter utanför EU eller EES
Inga kund- eller cookieuppgifter överförs eller arkiveras utanför EU eller EES.

Lagring av data
Kund- och cookieuppgifter sparas så länge som det syfte för vilket de används. Om kundens relation med oss upphör eller om kunden själv begär att hans uppgifter ska raderas, raderas uppgifterna utan dröjsmål.

Principer för skydd
Den registeransvarige garanterar att personuppgifterna i registren är tekniskt och adekvat skyddade. Behandlingen av personuppgifter är föremål för begränsade åtkomsträttigheter och kräver användning av användarnamn och lösenord.

De registrerades rättigheter
I enlighet med GDPR har den registrerade rätt att.
– har tillgång till sina egna uppgifter
– begära att deras uppgifter raderas
– begränsa behandlingen av deras personuppgifter
– begära att deras uppgifter överförs till en annan personuppgiftsansvarig
– få ytterligare information om behandlingen av deras personuppgifter

Om den registrerade vill utöva sina rättigheter kan han eller hon kontakta den registeransvarige.
Du kan kontakta oss via e-post på följande adress marja@honkacapital.com .

Denna sekretesspolicy har granskats och uppdaterats den 10.3.2023.

0
    0
    Din varukorg.
    Your cart is emptyReturn to Shop