Fördelar med tjänsten för riskkapitalinvesterare

 • EU:s SFDR-rapportering (Sustainable Finance Disclosure Requirement) med konsekventa uppgifter om portföljbolagens PAI-indikatorer (Principal Adverse Impact)
 • Stöd till portföljbolag inom ESG-kompetens och strategisk utveckling
 • Hjälpa till att identifiera och utforma gröna och hållbara investeringsmöjligheter
 • Stödja ägare, styrelser och ledningsgrupper att arbeta tillsammans för att utveckla en hållbar verksamhet
 • Stödja kommunikationen med investerare och intressenter med konsekventa data och portföljanalyser

Hur fungerar tjänsten?

ESG-rapporteringen inom riskkapitalbranschen kommer att betonas ytterligare, särskilt med tanke på effekterna av EU:s Sustainable Finance Disclosure Requirements (SFDR). Utmaningen är dock bristen på relevant hållbarhetsdata för små och medelstora företag, där de rapporterade uppgifterna baseras på uppskattningar eller på annat sätt härledd hållbarhetsdata. esgResilience möjliggör rapportering och insamling av kvalitativ hållbarhetsdata om portföljbolag, baserat på de senaste regleringarna och standarderna för hållbar finansiering. esgResilience är ett kostnadseffektivt verktyg för riskkapitalinvesterare, som förbättrar kvaliteten på hållbarhetsrapporteringen och stöder riskkapitalinvesterarnas arbete med hållbarhet och den gröna övergången.

Riskkapitalinvesterare ber sina portföljbolag att rapportera sina uppgifter till esgResilience. Investeraren får utsläppsdata, EU-taxonomidata och andra SFDR PAI-indikatorer för målbolagen som en färdig portföljrapport, beroende på syftet.

Investerare kan också välja att få en företagsspecifik ESG-rapport som stöd för sin verksamhet.Vi skräddarsyr projekten och vi stöder private equity-investerare och deras portföljbolag enligt deras behov.

esgResilience och riskkapitalinvesterare

Det finns 3 700 riskkapitalinvesterare i Europeiska unionen med fokus på små och medelstora företag. Små och medelstora företag står för en betydande del av näringslivets ekonomiska mervärde och klimatpåverkan. Trots detta saknar små och medelstora företag incitament för att förstå sina klimatrisker.

esgResilience strävar efter att förbättra dialogen om hållbar affärsutveckling mellan riskkapital, styrelser och företagsledare genom tillförlitliga ESG- och klimatriskdata.Informationen som tillhandahålls av esgResilience möjliggör SFDR-rapportering och är förenlig med CSRD och bankernas ESG-riskrapporteringskrav (CRR P3 ITS). De SFDR PAI-indikatorer som är relevanta för riskkapitalister ingår på ett heltäckande sätt i tjänsten.

esgResilience är en molnbaserad intelligent tjänst för hållbarhetsdata och hållbarhetsrapportering som gör det möjligt att främja en betydande hållbarhetsorienterad investeringskultur.

Stärk din investeringsportfölj genom ESG-teman!

Agera redan idag och be om en demo av esgResilience!

0
  0
  Din varukorg.
  Your cart is emptyReturn to Shop

  Miten saat kestävyydestä kilpailuetua?

  Lue hyvät vinkit oppaastamme

  Tilaa tästä