Palvelun hyödyt pääomasijoittajille

 • EU kestävän rahoituksen tiedonantovaatimus (SFDR) raportointi yhdenmukaisella portfolioyhtiö Principal Adverse Impact (PAI) indikaattori datalla
 • Porfolioyhtiöiden tukeminen ESG osaamisessa ja strategisessa kehittymisessä
 • Auttaa vihreiden ja kestävien sijoituskohteiden tunnistamista ja suunnittelua
 • Omistajien, hallitusten ja johtoryhmien yhteistyön tukeminen kestävän liiketoiminnan kehittämisessä
 • Sijoittaja- ja sidosryhmäviestinnän tukeminen yhdenmukaisella datalla ja salkkuanalytiikalla

Miten palvelu toimii?

Pääomasijoittajien toimintakentässä painotus ESG raportointiin korostuu entisestään erityisesti EU:n kestävän rahoituksen tiedonantovaatimuksen (SFDR) myötävaikutuksella. Haasteena on kuitenkin PK-yritysten relevantin kestävyysdatan puutteet, jolloin raportoitavat tiedot perustuvat arvioihin tai eri tavoin johdettuihin kestävyystietoihin. esgResilience mahdollistaa laadukkaan, viimeisiin regulaatioihin ja kestävän rahoituksen standardeihin tukeutuvan kestävyysdatan raportoinnin ja tiedonkeruun portfolioyhtiöistä. esgResilience tuo kustannustehokkaan työkalun pääomasijoittajille parantaen kestävyysraportoinnin laatua ja tukien pääomasijoittajan työtä kestävyyden ja vihreän siirtymän saralla. 

Pääomasijoittaja pyytää portfolioyhtiöitään raportoimaan tietonsa esgResilience palveluun. Sijoittaja saa kohdeyritysten päästö- , EU taksonomiatiedot ja muut SFDR PAI indikaattorit valmiina portfolioraporttina käyttötarkoituksesta riippuen.

Sijoittaja saa halutessaan myös yrityskohtaisen ESG-raportin toimintansa tueksi. Käyttöönotto räätälöidään hankekohtaisesti ja tuemme pääomasijoittajia ja heidän portfolioyhtiöitä tarpeiden mukaisesti. 

esgResilience ja pääomasijoittajat

Euroopan unionissa toimii 3700 pääomasijoittajaa, kohteinaan PK-sektori. PK-yhtiöt tuottavat huomattavan osan taloudellisesta lisäarvosta ja yrityssektorin ilmastovaikutuksista. Tästä huolimatta PK-yhtiöiltä puuttuu kannustimet ymmärtää ilmastoriskejään. 

esgResiliencen tavoitteena on tehostaa dialogia kestävästä liiketoiminnan kehittämisestä pääomasijjoittajien, hallitusten ja yritysten johdonvälillä luotettavan ESG ja ilmastoriskidatan avulla.esgResilience palvelun tuottama informaatio mahdollistaa SFDR raportoinnin ja on yhdenmukaista yritysten vastuullisuustiedonanto vaateiden (CSRD) sekä pankkien ESG riskiraportoinvaateiden (CRR P3 ITS) kanssa. Pääomasijoittajien kannalta keskeiset SFDR PAI indikaattorit on sisällytetty kattavasti palveluun. 

esgResilience on pilvipohjainen älykäs vastuullisuus data ja raportointipalvelu mahdolistaen merkittävä kestävään kehitykseen painottuvan sijoituskulttuurin edistämistä. 

Vahvista sijoitusportfoliotasi ESG:n teemojen kautta!

Toimi jo tänään ja pyydä esittely esgResilience-palvelusta!

0
  0
  ostoskorisi.
  Your cart is emptyReturn to Shop