DBA-väitös: Rahoitussektori edistää kestävää kehitystä

Kestävä rahoitus tukee yritysten ESG-käytäntöjen vakiintumista, mutta vastuullisuuden integrointi liiketoimintaan ei vielä yllä loppuun asti. Tämä selviää Jukka Honkaniemen uudesta DBA-väitöskirjasta.

Jukka Honkaniemen DBA-väitöskirja tarkastelee vastuullisuuskysymysten yhdistymistä liiketoimintaan finanssialalla ja PK-yrityksissä kolmessa artikkelissa. Ensimmäinen niistä selvittää, miten ESG yhdistyy suuryritysten osakeanalyysiin ruotsalaisessa pankissa. ESG eli ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallinnon käsitteistö (environmental, social, governance) ovat erityisesti elinkeinoelämän käytössä vastuullisuuden raportoinnissa ja mittaamisessa. Pankin pilottihankkeessa kokeneet analyytikot laskivat ESG vaikutuksen osakkeen hintaan läpinäkyvästi tavalla, jota ei ollut ennen tehty.

”Kaksi kolmannesta Ruotsin 30 suurimmasta pörssiyhtiöstä olisi kokenut suositushinnan alennuksen, kolmanneksella suositushinta olisi noussut, jos ESG-kysymykset olisi kokonaisuudessaan otettu huomioon”, sanoo Honkaniemi.

Institutionaaliset sijoittajat ovat Honkaniemen mukaan ainutlaatuisessa asemassa: he voivat ajaa markkinoiden kehitystä uudelle tasolle. Jos osakevälittäjille ja analyytikoille annetaan oikeat kannustimet, he taas pystyvät vastaamaan tähän sijoittajien vaatimukseen.

DBA-väitöksen toinen artikkeli on katsaus, jossa analysoitiin mitä olemassa oleva tutkimus kertoi ESG:n ja taloudellisen tuloksen suhteesta PK-yrityksissä.  PK-yritykset edustavat yli 99 % yrityksistä ja ne vastaavat yli puolta EU:n BKT:stä, työllisyydestä ja ympäristövaikutuksista. Vihreää ja kestävyyssiirtymää ei voida saavuttaa, elleivät PK-yritykset ole mukana.

Selvisi, että PK-yrityksiä käsitteli vain 36 läpikäydyistä 1600 tieteellisestä artikkelista, jotka oli julkaistu 2020 loppuun mennessä. Eurooppalaisia PK-yrityksiä käsiteltiin ainoastaan viidessä tutkimuksessa ja suomalaisista PK-yrityksistä ei löytynyt tutkimusta valituilla hakusanoilla lainkaan.

”Suuryrityksissä merkittävimmät ESG-kysymykset ovat toimialariippuvaisia, PK-yrityksillä on erilaisia ominaispiirteitä ja toimialan lisäksi taloudellisesti olennaisissa ESG tekijöissä korostuvat lisäksi kulttuurinen ja paikallinen konteksti. Ilmastonmuutoksen tai omistajien roolia ei tutkimuksissa ollut juurikaan käsitelty”, Honkaniemi kuvaa.

Väitöksen kolmas osa on tapaustutkimus, joka käsittelee suomalaista teknologia-alan PK-yritystä. Haastattelut sekä muun materiaalin läpikäynti pureutui vastuullisuuteen yrityksen strategisten vahvuuksien ja heikkouksien kautta. Tutkittu yritys keskittyi taloudellisesti olennaisiin sidosryhmiinsä ja ennakoi tulevia vaatimuksia strategisessa suunnittelussaan. Lisäksi vastuullisuuskysymykset linkittyivät vahvasti yrityksen arvopohjaan, jossa taas näkyi omistajan vaikutus.

”Tutkimuksessa selvisi, että jotkut asiakkaista olivat esittäneet kestävyyteen liittyviä kysymyksiä tutkimusyritykselle, mutta tällä ei vielä ollut vaikutusta varsinaisiin liikeneuvotteluihin. Suurin osa asiakkaista, pankeista tai tavarantoimittajista ei ollut nostanut esiin ESG-toimia, mutta suunnittelussaan yritys ennakoi näin tapahtuvan.”

Honkaniemen tutkimus on yhdestoista Aalto EE:n DBA-ohjelmasta valmistuva väitöskirja. Työtä ovat ohjanneet Hankenin professori Hanna Silvola ja Aalto-yliopiston yliopistolehtori Hedon Blakaj. DBA:ssa on sama lähtökohta kuin muissakin väitöskirjoissa: tuottaa tieteellisesti luotettavasti hankittua ja pätevää tietoa. DBA pohjautuu työelämään tavoitteenaan liike-elämän käytäntöjen edistäminen.

Honkaniemi työskentelee omassa konsulttiyrityksessään, joka on erikoistunut edistämään vastuullista liiketoimintaa yrityksissä ja rahoitussektorissa. Ennen oman yrityksen perustamista, hänellä oli pitkä ura johtajana kansainvälisissä pankeissa.

 ”Väitöskirjalla on ihan hurjan suuri merkitys työlleni, se laajentaa ja syventää osaamistani. Perustamani yritys konsultoi ja auttaa rahoittajia ja yrityksiä ESG teeman jäsentämisessä ja jalkautuksessa. Toisen yritykseni tavoitteena on tarjota pankeille ja rahoittajille oikeaa tietoa PK-yritysten ESG-riskeistä ja saada PK-yritykset mahdollisimman laajasti mukaan vihreään siirtymään”, Honkaniemi sanoo.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu tarkastaa Jukka Honkaniemen DBA-väitöskirjan “Money Matters: Essays on Sustainable Finance and the Institutionalization of ESG” tiistaina 6.6.2023 kello 14 Aalto-yliopisto Töölössä, Osipow-auditoriossa. Väitöstilaisuus järjestetään englanniksi.

Vastaväittäjänä toimii professori Sami Vähämaa Vaasan yliopistosta ja kustoksena akateeminen johtaja Mikko Laukkanen, Aalto EE:ltä.

Share the Post:

Related Posts

0
  0
  ostoskorisi.
  Your cart is emptyReturn to Shop

  Miten saat kestävyydestä kilpailuetua?

  Lue hyvät vinkit oppaastamme

  Tilaa tästä