ESG ja Resilienssi: Välttämättömät ainesosat PK-yrityksille

Olet varmasti jo törmännyt termiin ”ESG” – ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallinto (eng. environmental, social, governance). Nämä kolme pilaria ovat yhä tärkeämpiä liiketoiminnassa, ei vain suurille, vaan myös pienille ja keskisuurille yrityksille. Resiliensillä (eng. Resilience) puolestaan tarkoitetaan kykyä selviytyä muutoksista ja kääntää haasteet ja ulkopuolelta tulevat kriisit kestävää kilpailukykyä vahvistaviksi mahdollisuuksiksi. Tänään tutustumme käsitteeseen, joka on saamassa jalansijaa: ESG-resilienssi.

ESG-resilienssi on noussut keskiöön yritysten pyrkiessä vastaamaan globaaleihin haasteisiin ja saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteet. ESG-resilienssi viittaa yrityksen kykyyn kestää ja sopeutua ESG-tekijöistä johtuviin riskeihin ja mahdollisuuksiin. Tämä tarkoittaa ympäristöä säästävien käytäntöjen noudattamista tai liiketoiminta mahdollisuuksien hyödyntämistä, sosiaalisen vastuun kantamista sekä hyvän hallintotavan omaksumista. ESG-resilienssi auttaa yrityksiä ennakoimaan muutoksia, reagoimaan nopeasti kriisitilanteisiin ja saavuttamaan pitkäaikaisen menestyksen.

Kuvittele tämä: rakennat mökkiä kauniin suomalaisen järven rannalle. Et keskittyisi vain suunnitteluun, eikö niin? Varmistaisit, että se on tukeva, kestää ankarat suomalaiset talvet ja on rakennettu vankalle perustalle. Samasta toimintatavasta on kysymys myös yritysten ESG-resilienssissä. Kyse on yrityksen rakentamisesta, joka ei ole vain kannattava, vaan myös kestävä ja muutoskykyinen ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallinnon näkökulmasta. Puretaanpa tämä auki muutamien lähempänä kotia olevien esimerkkien avulla.

Ympäristöresilienssi

Kuvitellaan, että pyörität pientä paikallista panimoa, joka hankkii ohransa yhdeltä tilalta Pohjanmaan alueelta. Mitä tapahtuu, jos epätavallisen kylmä talvi tai tuholaisten hyökkäys tuhoaa sadon? Toimitusketjusi on katkennut, ja sinulla saattaa olla vaikeuksia tuottaa olutta. Siinä on kyse ympäristöriskien toteutumisesta.

Kuvittele nyt, että sama panimo hankkii ohransa useilta tiloilta ympäri Suomea. Sadon menetys yhdellä alueella ei vaikuttaisi liiketoimintaan samalla tavalla. Entäpä jos teet yhteistyötä tilojen kanssa, jotka käyttävät kestäviä viljelykäytäntöjä ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämiseksi? Toimintatapa on ympäristön kannalta kestävämpää. Kyse on ympäristöriskejä ennakoivista toimista ja niiden lieventämisestä.

Sosiaalinen resilienssi

Siirrytään sosiaaliseen resilienssiin eli miten yrityksesi toimii työntekijöidensä, kumppaneidensa ja toimintayhteisön kanssa.

Sanotaan, että pyörität teknologiastartup yritystä Helsingissä. Tiimisi on arvokkain voimavarasi. Jos et investoi heidän hyvinvointiinsa ja ammatilliseen kehitykseensä, saatat kohdata korkeat vaihtuvuusasteet, alhaisemman työmoraalin ja tuottavuuden laskun. Toisaalta, jos luot tukea tarjoavan työympäristön, tarjoat joustavat työajat ja mahdollisuuksia ammatilliseen kasvuun, rakennat sosiaalista kestävyyttä. Tiimisi on todennäköisemmin kanssasi vaikeina aikoina, ja heidän motivaationsa ja tuottavuutensa ajavat yrityksesi menestystä.

Hallinnollinen resilienssi

Lopuksi, hyvä hallinto liittyy siihen, miten yritystäsi johdetaan. Se sisältää läpinäkyvyyden, eettiset liiketoimintakäytännöt ja tehokkaan riskienhallinnan.

Kuvitellaan pieni perheomisteinen huonekaluyritys Lahdessa. Jos yritystä johdetaan läpinäkyvästi, selkeillä rooleilla ja vastuilla, ja keskitytään eettiseen puun hankintaan, se rakentaa luottamusta asiakkaiden ja toimittajien kanssa. Tämä luottamus voi auttaa yritystä navigoimaan haastavien aikojen läpi, kuten äkillisen taloudellisen laskusuhdanteen tai kuluttajien mieltymysten muutoksen aikana. Hyvä hallinto lisää näin yrityksen resilienssiä eli muutoskyvykkyyttä.

Yhteenvetona, ESG-resilienssi ei ole vain muotisana. Se on välttämätön tekijä yrityksesi pitkän aikavälin menestykselle. Huomioimalla ympäristö-, sosiaaliset ja hallinnolliset tekijät, et vain rastita ruutua sijoittajille tai asiakkaille. Rakennat kestävää yritystä, joka voi kestää myrskyt ja kukoistaa jatkuvasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Joten miksi et ottaisi hetkeä harkitaksesi, miten voit parantaa ESG-resilienssiä yrityksessäsi? Tulevaisuuden minäsi saattaa kiittää sinua siitä!

Share the Post:

Related Posts

0
    0
    ostoskorisi.
    Your cart is emptyReturn to Shop