esgResilience Oy mukaan pääomasijoittajien yhteisöön

Pääomasijoittajilla on tärkeä yhteiskunnallinen rooli yritysten kasvun tukemisessa ja liiketoiminnan kehittämisessä, erityisesti startup-yritysten osalta. Heidän tarjoamansa rahoitus ja asiantuntemus ovat usein ratkaisevia tekijöitä uusien yritysten menestykselle.

Pääomasijoittajat ry (FVCA) on pääomasijoitusalan vaikuttajajärjestö. Sen tehtävänä on edistää toimialan eettisiä standardeja, tarjota korkealaatuista tutkimusta ja koulutusta sekä toimia alan edunvalvojana ja asiantuntijana.

esgResilience Oy:n liitännäisjäsenyys avaa yrityksellemme mahdollisuuden osallistua aktiivisesti alan kehitykseen, keskusteluun ja osaamisen kehittämiseen. Koemme arvokkaaksi tilaisuuden jakaa omaa asiantuntemustamme ja osallistua keskusteluun strategisen ymmärryksen lisäämiseksi kestävyydestä sekä vastuullisten sijoituskäytäntöjen kehittämisestä.

”Pääomasijoittajat ry tarjoaa yrityksellemme arvokkaan foorumin verkostoitumiselle ja yhteistyölle muiden alan toimijoiden kanssa”, kommentoi Juha Ketola esgResilience tiimistä.

”Olemme valmiita jakamaan osaamistamme ja osallistumaan aktiivisesti keskusteluun vastuullisen sijoittamisen tulevaisuudesta. Lisäksi kehittämämme esgResilience-palvelu tarjoaa pääomasijoittajille kustannustehokkaan työkalun portfolioyhtiöiden ESG-tekijöiden kartoitukseen, analysointiin ja raportointiin. Olemmekin käyneet jo useita rakentavia keskusteluja rahastojen kanssa tämän teeman tiimoilta.”

Yhteistyö alkoi vahvasti yhteisellä webinaarilla

Yhteistyömme sai vauhdikkaan alun jo helmikuussa, kun esgResilience tiimin asiantuntemus oli keskiössä yhdistyksen järjestämässä webinaarissa. Ajankohtaisena aiheena oli ”ESG-tekijöiden huomioiminen valuaatioissa ja arvonluonnissa”. Webinaarissa esiintyivät vierailevina puhujina ja asiantuntijoina esgResilience Oy:n hallituksen jäsen, Hankenin apulaisprofessori Hanna Silvola sekä yrityksemme perustaja ja toimitusjohtaja Jukka Honkaniemi.

Kimmokkeena aiheen valintaan toimivat kestävyyssääntelyn kiristyminen ja sidosryhmien kasvavat odotukset yritysten liiketoiminnan kestävyyden paremmasta huomioimisesta. Lisääntyvä ESG-data tarjoaa entistä kattavampaa tietoa, joka mahdollistaa kohdeyhtiöiden riskien ja mahdollisuuksien syvällisemmän analyysin. Keskittyminen olennaisiin ESG-tekijöihin ja siirtyminen pelkästä pakollisesta raportoinnista kohti datan pohjalta tapahtuvaa riskienhallintaa ja arvonluomista edellyttävät kuitenkin uudenlaisia käytäntöjä. Webinaarissa käsiteltiin muun muassa taloudellisesti olennaisten ESG-tekijöiden roolia, stranded asset -riskien huomioimista ja käytännön neuvoja pääomasijoittajille ESG-datan ymmärrykseen ja hyödyntämiseen sijoitusanalyysissä.

Aiheen valinta osoittautui onnistuneeksi, kun yli sadan yhdistyksen jäsenen osallistuminen webinaariimme vahvisti sen ajankohtaisuutta ja kiinnostavuutta. Tämä antaa meille loistavan lähtökohdan jatkaa aktiivista keskustelua ja yhteistyötä alan toimijoiden osaamisen kehittämisessä. Haluamme jatkaa hedelmällistä vuoropuhelua ja edistää yhdessä alan kehitystä.

Webinaarin tallenne ja esitysmateriaalit ovat saatavilla yhdistyksen jäsensivuilla.

Share the Post:

Related Posts

0
  0
  ostoskorisi.
  Your cart is emptyReturn to Shop

  Miten saat kestävyydestä kilpailuetua?

  Lue hyvät vinkit oppaastamme

  Tilaa tästä