esgResilience auttaa

 • Kartoittamaan yrityksesi ja taloyhtiösi päästöt, taksonomiakestävyyden ja muut ESG tekijät helposti ja kustannustehokkaasti
 • Varmistamaan rahoituksen saatavuuden investointeihin ja toiminnan kehittämiseen
 • Tarkastelemaan tulevien investointien sopivuutta vihreään rahoitukseen
 • Viestimään asiakkaille ja muille tärkeille sidosryhmille yrityksesi vastuullisuudesta ja ilmastotoimenpiteistä
 • Hyödyntämään vihreän siirtymän tarjoamia kasvun mahdollisuuksia

Käyttäjäkokemuksia

Miten palvelu toimii?

Tilaa  yrityksellesi / taloyhtiöllesi esgResilience raportointipalvelu verkkokaupastamme. Tilauksen jälkeen saat tunnukset sähköpostilla ja pääset kirjautumaan palveluun. 

Palvelussa lasket päästösi, tarkastelet liiketoimintasi kestävyyttä (EU-taksonomia), kartoitat ilmastoriskiprofiilisi ja muut ESG-tekijät nopeasti ja helposti. Toimialakohtaiset kysymyslomakkeet on muotoiltu mahdollisimman ymmärrettäviksi ja helposti vastattaviksi. 

esgResilience kartoitustyökalun tuottaman raportin avulla voit verrata tuloksiasi toimiala- ja maakohtaisiin ilmastotavoitteisiin.

Miksi esgResilience?

Yrityksen resilienssillä tarkoitetaan kykyä selviytyä muutoksista ja kääntää haasteet ja ulkopuolelta tulevat kriisit kestävää kilpailukykyä vahvistaviksi mahdollisuuksiksi. Ilmastonmuutoksen seurauksena useat toimialat tulevat disruptoitumaan. Tämän ja muiden ulkoisten riskien tunnistaminen ja niihin varautuminen eli resilienssin vahvistaminen luo pohjaa kestävälle yritystoiminnan kehittämiselle. 

Yritysten ja investointien ilmastovaikutukset tulevat yhä enemmän vaikuttamaan rahoituksen saatavuuteen ja hintaan. Tiukentuvat viranomaisvaatimukset edellyttävät pankeilta ja rahoituslaitoksilta ymmärrystä asiakkaiden liiketoiminnan kestävyysvaikutuksista. Kehitysrahoitusta ja yritystukia suunnataan myös yhä voimakkaammin vihreää siirtymää tukevaan ja ilmastonmuutosta hillitsevään liiketoimintaan. 

esgResilience tarjoaa kokonaisvaltaisen ilmastoriskiprofiilin. Yhdistämme yrityksen päästöt, EU taksonomialaskennan, ESG-tekijöiden kartoituksen ja toimialakohtaiset ilmastotavoitteet yhteen analyysiin. Työkalun tuottama ilmastoriskiprofiili ja ESG analyysi mahdollistaa viestinnän liiketoimintasi ilmastovaikutuksista ja kestävyydestä rahoittajille ja muille tärkeille sidosryhmille.  

ESG sisältää ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan käytännöt. Palvelu kattaa erityisesti yrityksen ilmastoriskiprofiilin mutta myös muiden keskeisten ESG-tekijöiden kartoituksen. Lisätoiminnallisuuksia lisätään sitä mukaa, kun rahoitussektorin vaatimukset selkeytyvät. esgResilience työkalu sisältää EU:n kestävän rahoituksen luokitusjärjestelmän eli taksonomia-asetuksen, jonka tavoitteena on saada rahoittajat suosimaan ilmaston kannalta kestävämpiä investointikohteita. Taksonomia luokituksen avulla määritellään millainen taloudellinen aktiviteetti on ilmaston kannalta kestävää.  

PK-yritys, kartoita riskiprofiilisi

Toimi jo tänään ja tilaa oma ESG raporttisi!

0
  0
  ostoskorisi.
  Your cart is emptyReturn to Shop