OSF

ESG står för Environment, Social and Governance (miljö, sociala frågor och styrning) och avser ansvar för miljö, sociala frågor och bolagsstyrning. Ansvarsfulla företag bedriver sin verksamhet på ett så hållbart sätt som möjligt och tar hänsyn till ESG-aspekter, dvs. deras inverkan på miljön och samhället. Med resiliens menar vi förmågan att hantera förändringar och vända utmaningar och externa kriser till möjligheter som stärker hållbar konkurrenskraft.

EU:s taxonomi är EU:s klassificeringssystem för hållbar finansiering, som syftar till att förteckna hållbar ekonomisk verksamhet ur ett miljöperspektiv, att styra finansiering mot gröna investeringar och att styra företag mot mer hållbara metoder. Förordningen innehåller enhetliga riktlinjer och definitioner av vad hållbarhet innebär inom olika industrier. Taxonomin bidrar till EU:s miljömål och den gröna övergången genom att rikta finansiering till hållbara projekt.

Den tid som behövs för att genomföra undersökningen varierar beroende på företagets storlek och vilka ekonomiska aktiviteter företaget bedriver. Vi rekommenderar att du reserverar ungefär 1-2 timmar för att fylla enkäten.

Det bästa sättet att förbereda sig för enkäten är att öppna företagets senaste bokslut. För att beräkna utsläppen behövs information om bränsle- och elförbrukningen under det senaste räkenskapsåret från din energileverantörs fakturerings- och/eller avtalsinformation.

När du har fyllt i enkäten får du en sammanfattning av din klimatriskprofil som hjälper dig att bedöma verksamhetens hållbarhet. Du kan jämföra resultaten med industri-specifika klimatmål, sätta upp egna mål samt kommunicera företagets klimatmål med viktiga intressenter. En hållbar företagsutveckling kommer att säkerställa tillgången till finansiering i framtiden och göra det möjligt att utnyttja den gröna övergångens möjligheter.

Svaren kan uppdateras och ändras vid behov. Det finns ingen tidsgräns för att besvara enkäten.

Vi beräknar dina utsläpp enligt GHG-protokollet, uppdelat i utsläppskategorierna Scope 1, 2 och 3. Scope 1- och 2-utsläpp beräknas med hjälp av produkt- och lokationsspecifika emissionsfaktorer. Scope 3-utsläpp uppskattas med hjälp av mera generella utsläppsfaktorer.

Vår undersökning fungerar på alla webbläsare och på mobila enheter samt surfplattor.

De insamlade uppgifterna om klimatrisker kommer att användas för att beräkna de små och medelstora företagens utsläpp och för att bedöma deras hållbarhet enligt taxonomin. Vårt mål är att hjälpa små och medelstora företag och finansiella aktörer att förbereda sig för de finansiella riskerna klimatförändringar medför. De uppgifter vi samlar in hjälper finanssektorn att bedöma klimatriskerna i sina egna låne- och investeringsportföljer. Alla rättigheter till denna undersökning och dess innehåll ägs av esgResilience Oy.

Alla rättigheter till denna undersökning och dess innehåll ägs av esgResilience Oy

0
    0
    Din varukorg.
    Your cart is emptyReturn to Shop